Vedligeholdelse

Afdelingens ordens- og vedligeholdelsesreglement kan hentes her

 

Vedligeholdelse som skal udføres og betales af boligselskabet, bestilles ved telefonisk henvendelse til boligselskabets administration.
Administrationen udsteder herefter rekvisition til den rette håndværker.

Boligselskabet hæfter og betaler ikke for vedligeholdelse, der ikke er rekvireret af boligselskabet.

 

I tilfælde af akut behov for assistance i weekend og i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 9.00 , kan Folkebo's sædvanlige håndværkere
træffes på de oplyste vagt-telefonnumre.