Opsige lejemål

Hvis du vil flytte fra din bolig, skal du sende en skriftlig opsigelse til boligselskabet.

 

Bemærk, at opsigelsen ikke kan sendes pr. e-mail.

 

Opsigelsen skal sendes pr. brev og skal være underskrevet af alle de personer, der står på lejekontrakten. Også ægtefælle selvom denne ikke står på kontrakten.

 

Opsigelsen skal være boligselskabet i hænde senest den sidste dag i måneden inden kontoret lukker.

 

Ifølge Lov om leje af almene boliger har du et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Hvis du gerne vil flytte før de 3 måneder, skal du give boligselskabet besked samtidig med opsigelsen.
Boligselskabet vil forsøge at genudeleje boligen til den ønskede dato. Under hensyn til ekspedition af opsigelsen, udsendelse af tilbud til personer på ventelisten og deres mulighed for at se boligen skal der dog forventes en ekspeditionstid på mindst 6 uger.

Kommende aktiviteter

No events

Historisk materiale

Klik på billedet og gå på opdagelse i vores historiske arkiv

IMAG1413

 

God fornøjelse