Organisation

Boligselskabets ledelse sker er i henhold til normalvedtægterne for almene boliger.

 

Repræsentantskabet

Boligselskabets øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af 9 medlemmer, fordelt med 3 medlemmer fra hver af boligselskabets afdelinger.
Repræsentantskabets medlemmer består af de til enhver tid valgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne.
Formand for repræsentantskabet er formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet,

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsens medlemmer består af de 3 formænd for de 3 afdelingsbestyrelser.

 

Afdelingsbestyrelse


Afdelingsbestyren vælges af afdelingens beboerere på ordinært afdelingsmøde, der afholdes 1 gang årligt.

Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer.

 

Forretningsfører
Repræsentantskabet har valgt en forretningsfører til at varetage den daglige drift for boligselskabet.

Kommende aktiviteter

No events

Historisk materiale

Klik på billedet og gå på opdagelse i vores historiske arkiv

IMAG1413

 

God fornøjelse