Velkomstfolder. afd. 2 ajourført 2019

Afdelingsbestyrelsen for afdleing 2 har ajourført deres velkomstfolder til nye beboere i afdelingen.

 

Velkomstfolderen kan hentes her.