Kontakter vedligeholdelse

   

Telefon

i almindelig

kontortid

Telefon

udenfor

almindelig

kontortid

VVS Byens VVS & Blik 6618 9968

2020 9365

Elektriker FG Fechtenburg ApS / CME El-service 6612 8600 6612 8600
Kloak N.C. Johansen & Søn ApS 6612 0607 2027 9607
Tømrer Håndværkergården A/S 6591 4884 2019 4985
Maler Korup Malerforretning 2293 2010  
Murer Mørk & Skov ApS 6617 0855  

 

Ved aktut behov for rekvisition af vvs- eller elektriker uden for administrationens kontortid og i tilfælde at ovenstående ikke træffes kan du kontakte elektriker eller VVS fra en af de ande afdelinger

HUSK at meddele akut-rekvisition til administrationen på førstkommende kontordag.

 

Ved vandskade efter skybrud mv kan du kontakte Dansk Bygningskontrol, tlf. 72 28 28 19, for hjælp til at fjerne vandet og for udtørring. Se mere her