Boligselskabets administration har revideret handleplan i forbindelse med skybruds- og stormskader.

 

I den forbindelse er der indgået aftale med et andet skadesservicefirma.

 

Fremover vil Dansk Bygningskontrol bistå med assistance ved akut afhjælpning af skader fra skybrud og storm.

Herunder evt. opsætning af affugtere, rapportering til boligselskabet for videre forsikringsbehandling etc.

 

Telefonnr til vagt findes under menuen "Akuthjælp" og under oplysning om afdelingernes tilknyttede håndværkere til nødkald.

ALLE MØDER ER AFLYST

8/9 2020

Boligselskabets bestyrelse har i samråd emd afdelingsbestyrelserne og administrationen besluttet at afdelingsmøder for alle 3 afdelinger aflyses.

Der udsendes senere i september brev til hver enkelt beboer med evt. lejevarslinger, kopi af regnskab og budget og afd.bestyrelsensberetning.

Der er dd. omdelt brev til alle beboere i afdeling 2 med oplysning om aflysning den 10/9 2020.

Besked om aflysning til beboere i afd. 1 og 3 omdeles senere men inden mødets afholdelse.

Giv gerne din nabo besked om aflysning, når du har set denne besked.

 

7/9 2020

Pressemøde kl. 14.00 oplyser at forsamlingsforbudet sænkes til 50 personer.

Afdelingsmøderne afholdes efter reglerne om siddende arrangementer, hvor der må være op til 500 til stede.

 

Pressemødet har ikke tydeligt oplyst om disse regler tilsvarende ændres.

Vi afventer nærmere afklaring af dette fra brancheforeningen BL eller på anden vis afklaret reglerne.

Herefter tages stilling til om afdleingsmøderne i september kan afholdes eller skla aflyses.

Vi forsøger bedst muligt at give besked om aflysning, hvis dette viser sig nødvendigt.

 

John Lund

forretningsfører

Kommende aktiviteter

No events

Historisk materiale

Klik på billedet og gå på opdagelse i vores historiske arkiv

IMAG1413

 

God fornøjelse