Boligselskabets administration har revideret handleplan i forbindelse med skybruds- og stormskader.

 

I den forbindelse er der indgået aftale med et andet skadesservicefirma.

 

Fremover vil Dansk Bygningskontrol bistå med assistance ved akut afhjælpning af skader fra skybrud og storm.

Herunder evt. opsætning af affugtere, rapportering til boligselskabet for videre forsikringsbehandling etc.

 

Telefonnr til vagt findes under menuen "Akuthjælp" og under oplysning om afdelingernes tilknyttede håndværkere til nødkald.

30/3 2021

Boligselskabets bestyrelse har drøftet sitiatuionen omkring afholdelse af afdelingsmøder i foråret 2021, og er blevet enige om at planlagt afdelingsmøde i afdeling 2 (6. maj 2021) udskydes til senere afholdelse.

Ny dato findes når der vides mere om genåbning og mulighed for afholdelse af møder i større forsamlinger.

 

Afdelingsmøderne for afdeling 1og 3 er planlagt til hhv 18. og 27. maj 2021. 

Nærmere beslutning om afholdelse/ udskydelse træffes senere.

 

John Lund

forretningsfører

Kommende aktiviteter

No events

Historisk materiale

Klik på billedet og gå på opdagelse i vores historiske arkiv

IMAG1413

 

God fornøjelse